lampje 350 

Ik volg een voltijdstudie aan middelbaar of hoger onderwijs en ik neem tot wederopzegging een abonnement met studentenkorting op Lychnari.

• Ik betaal na ontvangst van de rekening;

• Als bewijs van mijn studie stuur ik een foto van mijn geldige studentenkaart naar abonnee@lychnari.nl;

• Over een jaar zal ik een nieuw bewijs sturen, of kan het abonnement omgezet worden in een gewoon abonnement, tenzij tijdig wordt opgezegd.

meerdere antwoorden mogelijk