lampje 350

Over Lychnari

Lychnari is sinds 1987 hét Nederlandstalig tijdschrift over het hedendaagse Griekenland, met als ondertitel Verkenningen in het Griekenland van nu. Het verschijnt vier keer per jaar.

Het Griekse woord lychnari betekent olielampje: het tijdschrift wil – voor een breed publiek, maar met een zekere diepgang – licht werpen op de moderne Griekse wereld: van Griekenland, van Cyprus en van de Grieken waar ook ter wereld.

Alle facetten kunnen daarbij aan bod komen, in de vorm van een breed scala aan onderwerpen, zoals: actualiteit, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden, godsdienst en kerk, geschiedenis, taal, Griekse muziek, beeldende kunst en literatuur (in vertaling), zeden en gebruiken (vroeger en nu), natuur en milieu, bezoeken aan archeologische plaatsen, bijzondere reizen op vasteland of eilanden, de Griekse keuken (recepten!), bijzondere Grieken, Grieken in het buitenland (in het bijzonder in Nederland en België), Nederlanders en Belgen in Griekenland.

Auteurs zijn vaste correspondenten in Griekenland, andere journalisten of diverse deskundigen met kennis van land, volk en taal.

Lychnari wordt uitgegeven door Stichting Adamantios Koraïs, die gevestigd is te Amsterdam en in de eerste plaats tot doel heeft de uitgave van het tijdschrift Lychnari.

Stichting Koraïs besteedt de feitelijke uitgeverswerkzaamheden uit aan Bureau Boudewijn Boer.

Daarnaast benoemt de stichting de redactie, die verder onafhankelijk is.


Redactie

Inge Manousakis-van Bommel

Patrick Gouw
Wim Oudshoorn
Marietje Wennekendonk

Uitgave, vormgeving en advertenties

Bureau Boudewijn Boer


Verantwoordelijkheid

De artikelen geven opvattingen weer van de auteurs en niet noodzakelijkerwijs van de redactie.
Overname van artikelen uit Lychnari of gedeelten daarvan is toegestaan, mits de uitgever daartoe schriftelijk toestemming verleent.
Stichting Adamantios Koraïs

De Stichting Adamantios Koraïs is in 1985 opgericht, met als hoofddoel het uitgeven van een tijdschrift over het moderne Griekenland; begin 1987 is de eerste jaargang van Lychnari van start gegaan.
Op dit ogenblik werken in de Stichting Adamantios Koraïs samen de Leerstoelgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studiën, het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent en andere Griekenland deskundigen.

De Stichting Adamantios Koraïs is genoemd naar de grote Griekse leermeester uit de tijd van de verlichting, Adamantios Koraïs, die van 1772-1778 in Amsterdam woonde en voor wie daar in 1983 een gedenkplaat is aangebracht op zijn woonhuis aan de Oudezijds Voorburgwal. Voor meer over de onthulling van de gedenkplaat en over persoon en werk van Koraïs, zie archief.