Lychnari 5 (1991), nummer 3

L1991 3

Inhoud

De Griekse economie en de Europese eenwording

Griekenland is nu 10 jaar onderdeel van de EG. Aerdt Houben stelt vast, dat het van de EG wel veel landbouwsubsidies krijgt en grote leningen, maar dat de economie achterblijft: lage economische groei, groot overheidstekort, hoge inflatie. Het land moet nu orde op zaken stellen.

Popeloze kerken, veel geloof maar weinig hoop

De laatste Grieken in Istanbul en omgeving voelen zich gediscrimineerd. Popes zijn er nauwelijks meer; de patriarch blijft echter in Fener. Door Kees Kuiken.

De bewoners van Thasos en 'hun' archeologie

Op Thasos zijn zeer veel archeologische resten gevonden, die vaak nog zichtbaar zijn of in de musea te bewonderen zijn. Sotiris Yerakoudis constateert dat de bevolking er nauwelijks interesse in heeft. Publikaties over de vondsten zijn er veel te weinig en de bouwvoorschriften zijn hinderlijk.

Kunstkatern: Panos Papanakos

Panos - een arts uit Thessaloniki - is als schilder autodidact. Periklis Styridis presenteert zijn kleurige werk dat invloeden onderging van Van Gogh en Griekse schilders.

Theódoros Theodorídis met emeritaat

Deze Griekse hoogleraar in de vaat- en transplantatiechirurgie te Utrecht is van oorsprong een Griek uit Roemenië. Hij studeerde in Griekenland en vertrok kort daarna, in 1957, naar Nederland. Nu - 34 jaar later - neemt hij afscheid als hoogleraar in Utrecht. Door Dimitris Giannakos.

Dood en rouw in Griekenland

Mariëtta Ioannidou schrijft, dat de Griekse opvattingen en gebruiken rondom dood en begrafenis ook vandaag nog een mengeling vormen van heidense gebruiken en voorschriften van het christelijk geloof. Ze beschrijft Charos, de 'Engel des Doods', de begrafenisriten, en herinneringsdagen voor de dode. Op Griekse eilanden gelooft men nog in rondwarende doden.

In de schuilplaatsen van Pan

Iakonos Karakostanoglou is amateur speleoloog. Hij schrijft over de duizenden grotten die Griekenland telt. Ze hebben veelal prehistorische bewoners gehuisvest. Vele grotten worden geassocieerd met mythen en volkslegenden.

Eiland Sými, subtropische verrassing in pasteltinten

Symi, een klein eiland ten noordwesten van Rhodos, telt ruim 2.000 inwoners. De traditionele ecomische pijlers: vrachtvervoer en sponzenvisserij, worden ingeruild voor toerisme. Een reportage van Johan R. Kwist.

Het Nederlands Instituut te Athene

Twee wetenschappelijk secretarissen zien terug op hun verblijf in Athene. Door Bastiaan Bommeljé.

Vaste rubrieken

Polygoon - Hoog bezoek (Bush sr.) - Fasten seat belt - kabinetswijziging.

Hier Athene - Frans v.Hasselt: Ballet, Grieks en Nederlands.

Uit de Griekse keuken - anginares me araka (artisjokken met doperwten).

Boeken - Hero Hokwerda.