Lychnari 7 (1993), nummer 1

L1993 1

Inhoud

Het landschap van de Prespa-meren

Yorgos Katsadorákis schrijft over het behoud van één van de meest waardevolle ecosystemen van Griekenland: de Prespa-meren in het uiterste noordwesten. De Griekse overheid heeft ze wel uitgeroepen tot beschermd gebied, maar neemt geen maatregelen.

Wateroorlog op Tinos

Op Tinos is een fors gebrek aan water, vooral in het toeristenseizoen. Er zijn bij Pyrgos wel waterrijke bronnen, maar naar welke plaats zal het water geleid worden? Door Werner van Gent.

'Ik schrijf om ... , interview met de schrijver Kostas Tachtsís

Frida Bioubi had in 1988 een interview met de kort daarna vermoorde schrijver Kostas Tachtsís, ook in Nederland bekend door verscheidene vertalingen, o.a. van "Het derde huwelijk".

Kunstkatern: Xenís Sachínis

De schrijver zelf - schilder en graficus in Thessaloniki - spreekt een biecht uit. "Ik gebruik de oervormen: de cirkel en het parallelogram".

Archeologie in Noord-Griekenland

Noord-Griekenland, met name Macedonië, bevat vele tot nu niet erg bekende archeologische sites: de oudste sporen van menselijke bewoning in Griekenland, maar ook vele resten uit historische tijden. Het beroemdst zijn inmiddels de grafvelden bij Vergina, waar o.a. het graf van koning Philippus van Macedonië gevonden lijkt; daarnaast opgravingen bij Philippi en bij Halos. Door G.R. Abbingh en S.E. Hijmans.

Een bijzondere vriendendienst

Hero Hokwerda schrijft over een stichting, die geijverd heeft voor een blusauto voor de plaats Pythagório op Samos. De auto is afkomstig uit Moerkapelle!

Ross Daly

De in Griekenland wonende musicus Ross Daly - van Ierse afkomst - is een viruoos vertolker van de Kretenzische lyra en andere traditionele instrumenten. Door Riek Weijand.

Een nieuw Nieuwgrieks woordenboek

Een groot project voor een nieuw woordenboek Nieuwgrieks - Nederlands (en later ook Nederlands - Nieuwgrieks) komt tot uitvoering. De computer helpt, maar veel vrijwilligers zijn nodig, schrijft Paul Schiethart.

Vaste rubrieken

Polygoon - Ingeborg Beugel: De Apósyrsi van de Aposyrsi, Griekenland één groot gokhuis?, Madonna en de Griekse zedelijkheid

Hier Athene - Frans van Hasselt: Hollandse grapjes verstomd

Uit de Griekse keuken - Totoúla van Gemert-Kaïmáki: Skaltsoúnia.

Boeken - Kees Klok en Paul Schiethart.