Lychnari 20 (2006), nummer 4

L2006 4

Een nummer met van alles wat. De economie van de doop wordt uit de doeken gedaan, er worden bezoeken afgelegd aan Mesolongi, Kozani en het eiland van Onassis (niet verder dan de voordeur) en verhalen verteld uit de woelige Griekse geschiedenis. Er wordt gesproken over de kunst van het reizen in de nieuwe serie ‘Griekenlandgangers’. Verder aandacht voor wijn, groenten, rebétika, de Cypriotische kat en... onze eigen moedertaal en ons eigen Amsterdam. Moge het u wel bekomen! Oh en vergeet niet de 16e maart vast in uw agenda te noteren. Dan viert Lychnari haar 20-jarig jubileum, met feest en markt en zang en dans.

De redactie

Inhoud

6 | Mesolongi 1826

Honderd tachtig jaar geleden werd de stad Mesolongi na een beleg van een jaar ingenomen door de Ottomaanse legers. Er vielen duizenden slachtoffers, maar Europa werd wakker. Daniël Koster voert ons terug naar dat gedenkwaardige jaar.

9 | Luister naar een grote fabel

Bij het schrijven van een wijngids stuitte Mario Molegraaf op een zeer oude Cypriotische wijn. Hij ging op zoek, vond en dronk.

10 | De handel en wandel van de Griekse doop

Wat het dopen van een kind, zowel voor de doopouders als voor de peetouders, zo al met zich meebrengt en hoe de commercie daarop inspeelt, vertelt Frans Happel. Lees verder...

16 | Dodeneiland

Caroline de Bie bracht een bezoek aan het eiland Skorpiós, eigendom van de familie Onassis. De tragische familiegeschiedenis lijkt als een doem over het eiland te hangen.

18 | Burgerlijk staat? Gescheiden!

Ook in Griekenland eindigen steeds vaker huwelijken in een echtscheiding. Hoe het daar is om als gescheiden vrouw te leven vroeg Inge van Bommel-Manousakis aan Martha.

22 | Elli Papá, een revolutionair uit de 20e eeuw

Ze was de partner van de communistenleider Nikos Beloyannis die in 1952 werd geëxecuteerd. Ongebroken streed zij voort voor een rechtvaardiger samenleving. Agnes Dijk bracht een bezoek aan deze bijzondere vrouw en sprak met haar over haar idealen. Lees verder...

26 | Mijn stad

In het kader van een stage voor de lerarenopleiding Tekenen bracht Alexandra Zoi een uitwisselingsproject tot stand tussen een Amsterdamse middelbare school en een uit Patra. Marion van Doornum vroeg haar naar het hoe en waarom.

28 | Jubileumaankondiging

Op 16 maart hoopt Lychnari een feestelijke manifestatie te kunnen vieren in verband met het bereiken van de leeftijd van 20 jaar. De voorlopige plannen.

32 | Krokos Kozanis

Wie wel eens saffraan in de keuken gebruikt, realiseert zich misschien niet waar deze specerij vandaan komt en waarom het zo duur is. Frederiek Lommen doet een en ander uit de doeken.

34 | Je moedertaal bewaren

Marietje Wennekendonk kwam in contact met mensen die in Griekenland zorgen dat kinderen met een (gedeeltelijk) Nederlandse achtergrond ook Nederlands onderwijs kunnen krijgen.

38 | Griekenlandgangers: Nooit meer naar Griekenland

Antiquair Henk Flinterman was eens een bevlogen Griekenlandganger. Nu verzamelt hij alleen nog boeken over dat land. Wim Oudshoorn bezocht hem in zijn winkel.

Vaste rubrieken

4-5 | Polygoon Conny Keessen Libanon, demonstraties en huiselijk geweld

12 | Reacties

13 | Uit de Griekse keuken Marjoleine de Vos Groenten

14 | Hier Athene en Lied Frans van Hasselt De term rebétika

20 | Lichtpuntjes

21 | www. Dineke de Jonge Geluiden uit het zuiden

25 | De Dichter Mario Molegraaf Peter Holvoet-Hanssen

29 | Boeken Mario Molegraaf Ritsos en Kavafis

31 | Hier Nicosía Leonora Cok De Cypriotische kat

36 | Etalage Yolanda Verbeek Nieuwe boeken en cd’s

41 | E-mail Lizzy Koster, Caroline de Bie en Yannakis Pasiourtidis

43 | Agenda