Lychnari 12 (1998), nummer 1

L1998 1

De meningen die u gaf in de lezersenquête van de uitgever sterken ons in het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Uiteraard was het een steekproef, maar daaruit bleek overduidelijk dat u de veranderingen van het afgelopen jaar op prijs stelt. Op een bijeenkomst van de redactieraad werd dit beeld nog eens bevestigd. De uitgever durft het daarom aan dit jaar nog een stapje verder te gaan: in de maand juli komt kunt u rekenen op een dubbeldik zomernummer. Daarin allerlei wetenswaardigheden en praktische informatie over de Griekse zomer, afgewisseld met korte verhalen en gedichten. Kortom een informatief pakket leesplezier, bedoeld om in uw koffer of rugzak mee te gaan op reis.

De redactie

Inhoud

Grafische werkplaats '0 Ilios'

Op, uitnodiging van Griekse grafici was Caroline Koenders enige tijd te gast in hun werkplaats om in die tijd twee prenten te vervaardigen. Zij doet verslag van haar verblijf.

Nederland: belangrijke handelspartner Griekenland

Kaas, vlees, bier, van alles exporteren wij naar Griekenland. Bert van der Lingen beschrijft de recente ontwikkelingen in de handelscontacten tussen Griekenland en Nederland.

De heilige Ermólaos

Je zou het beroepsdeformatie kunnen noemen: zelfs in zijn vakantie wordt dominee Nico ter Linden geconfronteerd met een heilige. Omdat het hier een Griekse heilige betreft, vertelt hij dit verhaal voor Lychnari.

Toula Liasi

De op Cyprus geboren schilderes Toula Liasi woont en werkt al 17 jaar in Den Haag. Paula Molenaar zocht haar op in haar atelier en sprak met haar over haar werk.

Verantwoording aan Kazantzakis

Gefascineerd door het werk van Nikos Kazantzakis leerde Jos Schoonen Grieks om de roman 'Verantwoording aan EI Greco' te kunnen vertalen. In Lychnari legt hij verantwoording af aan de schrijver.

Van Naxos naar Amsterdam en weer terug

Wat is er nu zo plezierig van Nederland dat je het mist als je elders woont, en wat doet je dan, als je in Nederland bent, toch weer zo terugverlangen naar je Griekse eiland? Evelien Campfons vertelt het uit eigen ervaring.

Verloren paradijs aan de Kifisiás

Hoe een oase van rust in een steenwoestijn verdween vertelt Andriëtte Stathi ons met weemoed.

Onder het oog van de Pandokrator

Wie in Griekenland een kerk bezoekt, loopt tegen zaken aan die allerlei vragen kunnen oproepen. We vroegen Hoofdpriester Yerasimos Livadaros een aantal van die vragen voor ons te beantwoorden. Hij maakt in dit nummer een begin en vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het kerkgebouw.

Schrijfreis

Een oproep aan de lezers resulteerde in een veelkleurig palet van inzendingen. In dit nummer de winnende bijdrage van Louise Koster.

Vaste rubieken

Polygoon Conny Keessen

De eerste stap Frits Naerebout

Lied Marjoleine de Vos

Hier Athene Frans van Hasselt

Column Kees Mijnten

Uit de Griekse keuken Wim Oudshoom

Wijnen in Griekenland Comelis Wesseling

Reacties

Muziek Yolanda Verbeek

Boeken (Ada van Ree recensie 'De moeder van de hond', Berichten)

Agenda, lichtpuntjes