Eet als een Griek!

Inge Manousakis-van Bommel     Foto’s: auteur

eet

Grieken worden te dik. En hoe! Een recent onderzoek van de FAO (Food and Agricultural Organisation) wijst uit dat van alle EU-landen Griekenland het hoogste percentage te dikke inwoners heeft. Op dit moment lijdt 75% van de Griekse bevolking aan overgewicht. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van welvaartsziekten is in dit zuidelijkste puntje van Europa door deze ‘vetepidemie’ het afgelopen decennium dramatisch gestegen.

En dat terwijl de Grieken juist door hun eetgewoonten tot voor kort tot de gezondste en langstlevende volkeren van Europa behoorden. Tenminste, dat was één van de conclusies van het grootschalige voedingsonderzoek van de Amerikaanse professor Keys, dat begin jaren ‘60  in 7 landen werd gehouden. Vijftienduizend mannelijke patiënten tussen de 40-59 jaar, met verschillende culturele achtergronden, werden 30 jaar lang met enige regelmaat lichamelijk onderzocht door een team van artsen. Het medische team van Keys bracht enkele opmerkelijke zaken aan het licht. Zo bleek de mortaliteit van bevolkingsgroepen binnen Europa onderling flink van elkaar te verschillen. Bepaalde vormen van kanker en hart- en vaatziekten kwamen in delen van Griekenland aanzienlijk minder vaak voor dan bijvoorbeeld in Finland, en de gemiddelde levensverwachting van de Grieken, in het bijzonder de Kretenzische mannen, lag beduidend hoger dan die van de mannen in andere landen uit het onderzoek. De wetenschappers stonden voor een raadsel, maar uiteindelijk werd onomstotelijk aangetoond dat er een relatie was tussen de eetgewoonten van de verschillende bevolkingsgroepen en de levensverwachting en prevalentie van ziekten. De cijfers van het onderzoek logen er ook niet om: een Nederlandse of Finse man had in vergelijking met zijn Zuid-Europese seksegenoot gemiddeld een 4 keer zo grote kans om te sterven aan een hartaanval of een hersenbloeding en 6% meer kans om dood te gaan aan kanker. Het aantal honderdjarigen was in Griekenland zelfs 2 maal hoger dan in de andere landen. De conclusie? De Grieken (en de Zuid-Italianen) waren zonder twijfel de gezondste inwoners van Europa en het ‘geheim’ van een langer en gezonder leven lag volgens de wetenschappers vooral in het feit dat ze dagelijks veel onverzadigde vetten (olijfolie), verse groenten, fruit, volkoren producten en weinig dierlijke producten tot zich namen.

Lees verder in Lychnari 09/2, p. 12-14.